Lampion

Lampion

Lampion

a természetből vett minták átdolgozásával születtek meg a csodalámpások egy-egy kedves ismerősömnek...

lampas_fa_minta_natur_all.jpglampas_minta.jpgcci20170824_0009.jpglampas_minta_japan_madar_all.jpglampas_minta_japan_madar.jpg

2017/10/16 : Czenthe Kata komment
Csodaszarvas

Csodaszarvas

Csodaszarvas

img_20170112_163852.jpgSzellő támad hűs hajnalra,
Bíborodik az ég alja;
Hát a szarvas nagy-merészen
Ott szökdécsel, túl a vízen.
img_20170112_165533.jpgSzáll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

(Arany János: Rege a csodaszarvasról)

 

2017/1/15 : Czenthe Kata komment
Sedefkar - Gyöngyház ékszerek és berakás ébenfába - Mother of pearl jewelleries and inlay into ebony

Sedefkar - Gyöngyház ékszerek és berakás ébenfába - Mother of pearl jewelleries and inlay into ebony

Sedefkar - Gyöngyház ékszerek és berakás ébenfába - Mother of pearl jewelleries and inlay into ebony

czenthe_kata_gyongyhaz_ekszer_virag_jewelery_mother_of_pearl_flower_sedef_art_earring.jpgczenthe_kata_gyongyhaz_ekszer_madar_jewelery_mother_of_pearl_bird_sedef_art_light.jpgczenthe_kata_gyongyhaz_ekszer_ottoman_minta_csillag_jewelery_mother_of_pearl_star_sedef_art.jpgczenthe_kata_gyongyhaz_ekszer_tuz_lang_jewelery_mother_of_pearl_fire_sedef_art_1.jpg
13078197_1115805421798759_1738050763_o.jpg
Olyan szép ő, ki Venust és Lunát vágyakra oktatja,

Tekintése varázsától a menny nézése bécsukva.


Ti óvjátok, muzulmánok, a bensőtök, de én immár

Vele eggyé-ötvöződtem, mint szív vélem sosem tudna.

13072283_1115805485132086_1289888938_o.jpg
Szerelméből szült ő engem, végül szívem nekiadtam.

Fa ágán ha gyümölcs hintál, az ágon csüng reáforrva.

A hajfürtje beszél hozzám: Jövel hát, táncolj kötélen!

A gyertyája felém lángol: Elégsz, lepkém, belém hullva!

13064127_1115805611798740_1122936880_o.jpg
Hogy jól táncolhass kötélen, ó, lelkem, légy kerek, fürge;

Ha gyertyája feléd lángol, azonnal bukj belé halva.

Ha ízlelted a tűz kéjét, csak égést vágysz öröklétig,

Az életvíz se csábít el a tűz-öltől, nem élsz újra. 


(Weöres Sándor fordítása - Mevlana Rumi)

13063987_1115805445132090_1525341658_o.jpg
04.jpg03.jpgdsc_1330.JPG
2016/4/26 : Czenthe Kata komment
Páva-forma papírfiligrán mandala

Páva-forma papírfiligrán mandala

Páva-forma papírfiligrán mandala

A jávai wayang árnybábok, és egy Izmirben lakó híres ebruművész (Haluk Kürkçüoğlu) alkotásai inspirációjára megpróbáltam alkotni valamit a lehető legegyszerűbb anyagokból: papírból és késből. Semmi más nem kell hozzá, csak egy csöpp türelem, na meg ihlet, de elég beírni a Google keresőjébe, hogy "indiai mandala" és az ember máris egy álomvilágban találja magát, és választani sem tud a sok gyönyörű minta közül! Úgyhogy alkot magának egy sajátot, és felfüggeszti az ágy fölé, hogy hozzon neki szép álmokat.1_2.jpg
3_5_kicsi.jpg6_kicsi.jpg

2015/10/23 : Czenthe Kata komment
Mese Jáva szigetéről / Illustration of a fairytale from Java

Mese Jáva szigetéről / Illustration of a fairytale from Java

Mese Jáva szigetéről / Illustration of a fairytale from Java

javai_mese_masolata_kis_meret.jpg

"Az esőkirály és a szépséges Jázminvirág Hatalmas folyó partján, pompás palotában élt Kembang Melati hercegkisasszony. Olyan volt ő, mint a neve, fiatal, csodaszép, kedves. Kembang Melati azt jelenti ugyanis: jázminvirág. Sok asszony szorgoskodott körülötte, köztük öreg szolgálónője, Szárina.

A folyó másik partján a szivárvány minden színében tündökölt egy palota. Itt élt Rádzsa Bendzsir, az esőkirály. Ha sírt a király, könnyeiből folyók, meg patakok fakadtak, és elöntötték az országot.

Történt egyszer, hogy ablakán kinézve Rádzsa Bendzsir megpillantotta a hercegkisasszonyt a víz túlsó felén. Megnézte egyszer, megnézte kétszer, aztán állandóan csak őt nézte. Nappal róla álmodott. Éjszaka miatta nem tudott aludni. És ahogy áradt a jázminillat a víz fölött, egyre szomorúbb lett. Kembang Melati a menyasszonyi ruháját szőtte, és énekelgetett hozzá. Rádzsa Bendzsir pedig olyan szomorú volt, hogy sok-sok könnyet ontott. Hiszen egyetlenegyszer sem pillantott feléje Jázminvirág. A király könnyeitől megduzzadt a folyó, a szél meg olyan 2 panaszosan nyögette a fákat a palota körül, hogy azt már a hercegkisasszonynak is hallania kellett. Hallotta is a szél jajongását Kembang Melati. Azt is látta, hogy árad a folyó. Csak azt nem tudta, hogy mindennek a király az oka, aki őt hívja, és őérte sír.

Sok napon át hívta így az esőkirály a hercegkisasszonyt, egész idő alatt egyszer sem pillantott át hozzá a szövögető Jázminvirág. Ekkor úgy döntött Rádzsa Bendzsir, hogy másként fog a dologhoz.
Hiszen mit használ a panasz, mit érnek a könnyek! És elült a szél. És visszahúzódott a folyó. Rádzsa Bendzsir pedig gyönyörűséges pillangóvá változott. Hiszen repülni kell tudnia annak, aki át akar jutni a vízen. Így szállt a folyón át, egyenest a hercegkisasszony palotájához, ott is ahhoz az ablakhoz, amely mögött Jázminvirág a menyasszonyi ruháját szőtte. Pillekönnyű, tarka selyemből, sok gyöngy kerül majd rá, ha eljön egyszer a vőlegény. Néha meg is kérdezte öreg szolgálóját: - Ki az én vőlegényem? – De ezt Szárina sem tudta.

A pillangó egy nap ott ült az ablakpárkányon, és a következő nap ismét megjelent. A harmadik napon észrevette Kembang Melati a pillangó gyönyörű szárnyait. A negyedik napon pedig bebocsátotta, hogy közelről is megszemlélhesse. Gondolhatjátok, milyen boldog volt az esőkirály az ő lepkealakjában. Kembang Melati kicsi kezére telepedett, megérintette ujjai hegyét, aztán kirepült az ablakon, eltelve diadalmas boldogsággal.

Másnap még jobban fölbátorodott. A hercegkisasszony bal fülére szállt és belesuttogott: - Készítsd el menyasszonyi ruhádat, Jázminvirág. Jön nemsokára a vőlegény. A hercegnő összerezzent a suttogás hallatán, majd kíváncsian kérdezte, ahogyan már öreg szolgálójától is: - Ki az én vőlegényem? – De a varázslatosan szép pillangó már kiröppent az ablakon.

Egyvalaki mégis meghallotta Kembang Melati szavait. Naziman volt, az öreg szolgálónő fia. Ám amilyen jóságos volt az anyja, Szárina, olyan gonosz volt ő maga. Mintha mindaz a jóság, amit anyja árasztott rá, éppen az ellenkezőjévé változott volna benne. Szárina mindent megengedett a fiának, minden kívánságát azonnal teljesítette.

Naziman legfőképp gazdag és hatalmas akart lenni. Amikor meghallotta Kembang Melati gyerekes kérdését, hevesen kezdett dobogni a szíve. Rögtön azt mondta az anyjának: - Hallottam, hogy azt kérdezte a hercegkisasszony, ki az ő vőlegénye. Menj el hozzá, és mondd neki, én vagyok az.

Megijedt az öreg szolgálónő. Sohasem teljesülhet Naziman vágya. Méghogy ez a semmirekellő, aki csak él bele a világba! Akinek csak gonoszságon jár az esze. Ő akarná feleségül a hercegkisasszonyt?
-Ezt verd ki a fejedből!
De Naziman megmakacsolta magát. – Akkor is az enyém lesz. Na, eredj, menj már és hozd ezt a tudomására.

Olyan hangon mondta mindezt, hogy a szolgálónő sietett, ahogy csak öreg lábai bírták. Hisz jól ismerte a fiát, félt is tőle. Így aztán elmondta a hercegkisasszonynak, hogy megérkezett a vőlegény.
Éppen akkor röppent be az ablakon a pillangó. Rögtön átlátta, mi készülődik. Gyorsan a hercegnő fülébe súgta: - Még nincs itt az igazi vőlegény! Aki most a te házadban van, gonosz ember az, Naziman, az öreg szolgálónő fia. Ne bízzál benne, Jázminvirág, várd ki, míg eljön az igazi vőlegényed.

Bármilyen halkan suttogott is a lepke, az öreg Szárina mégis meghallotta. Alig tudta kivárni, míg a pillangó elröpül, rögtön kitört: - Igenis Naziman az igazi. Könyörgök hercegkisasszony, válaszd őt férjednek. Ha meg nem teszed, mindketten a halál fiai vagyunk.

Jól tudta azt a hercegnő is, hogy Naziman a gonoszság megtestesítője. Meghalni sem szeretett volna semmiképp. De még többet akart megtudni a pillangótól az igazi vőlegényről. Időt kellett hát nyernie mindenhogyan. Így szólt a szolgálóhoz:
-Mondd meg Nazimannak, hogy hét nap gondolkodási időt kérek. Hét nap múlva várjon rám a folyóparton. Oda viszem meg neki a választ.
Szárina az üzenettel fiához sietett, s az meg is volt vele elégedve. Hiúságában csak azt nem akarta elhinni, hogy a hercegnő hét napig várakoztatni fogja. Azonnal a folyóhoz akart menni, hogy el ne mulassza semmiképp, ha a hercegkisasszony mégis előbb óhajtaná őt látni. Minden ehetőt összerámolt a konyhában, és beletette egy nagy kosárba. Azzal elvonult a folyóhoz.

Az esőkirály még azon a napon magához rendelte egyik varázserejű madarát, egy fehér varjút. Átadott neki egy ládikát, tele drága ékszerre, meg egy levelet, és megparancsolta, hogy vigye el azonnal a hercegkisasszonynak.
-De jól vigyázz, semmit el ne veszíts!
-Ne félj te attól, Rádzsa Bendzsir – mondta a varjú, és elröpült. Szorosan a hátára erősítve vitte a ládikót, a levelet pedig a karmában tartotta. Így szállt a folyó fölött.

A másik parton ült Naziman, és halászással ütötte agyon az időt. Meglátta a fehér varjút. A varjú pedig meglátta a pompás halat, amelyet Naziman éppen akkor fogott ki a vízből. Úgy megkívánta, hogy minden kiment az eszéből, és csak könyörgött: -Kérlek szépen, adj nekem is egy falatot! Naziman hanyagul félretette a halat. Észrevette a varjú hátán a ládikát, karmai között a levelet. Felébredt a kíváncsisága.
-Ki vagy te, madár? – tudakolta.
-A nagy varázslónak, az esőkirálynak vagyok a követe – válaszolta dicsekvőn a fehér varjú, szemével a halra sandítva. És ostobaságában elárulta azt is, kinek viszi a levelet, meg az ajándékot. – Ezeket csak én adhatom át Kembang Melati hercegnőnek.
-Úgy – mondta Naziman, és hamisan mosolygott, közben persze igen barátságosnak mutatta magát.
-Nos, mivel a varászló követe vagy, ehetsz velem a halból.

Nem mondatta ezt magának kétszer a varjú. Máris a fűben hevert ládika és levél, a fehér varjú pedig mohón enni kezdett. Naziman egy szempillantás alatt kinyitotta a ládikót, meglátta a sok aranyat, gyűrűt, láncot.
Mindent kirázott a földre.

Majd hosszú lábú pókokat, mérget lövellő skorpiókat fogdosott össze sietve. Mialatt a varjú még mindig evett, a csúszómászókat bezárta a ládikóba. Aztán ahogy csak bírt, futott Szárinához.
-Anyám, én nem tudok olvasni, de azt hiszem, sok kedves, szerelmes szó rejtőzik ebben a levélben. Változtasd át őket undok locsogássá. Ha nem teszed meg, végzek veled is, meg a hercegkisasszonnyal is. A fehér varjú mindebből semmit se vett észre. Amikor az utolsó falatot is elsüllyesztette a gyomrában, a kúthoz ment, hogy igyék. Nem hallotta meg a kút mormolását.
-Ó te, nagy varázsló, Rádzsa Bendzsir fehér varjúja, miért nem vitted először a hercegkisasszonyhoz a levelet és a ládikát? Azt sem hallotta meg, amit a szél susogott:
-Jaj, fehér varjú, esőkirály követe, a te falánkságod sok bajnak lesz még a szülője.

A baj csőstül jött. Amint meglátta Kembang Melati feléje repülni a csodálatos fehér varjút, rögtön érezte, ezt a madarat az igazi vőlegény küldte. Örömtől repesve nyúlt a levélért. De egyre 4 növekvő riadalommal olvasta: „Olyan csúf vagyok, mint a vízben élő tavi szellem. Minden koszos és ócska, amit a ládikában találsz. De csak ilyesmi illik a te gubancos, zöldes hajadhoz és kékesfakó bőrödhöz.”
A hercegnő úgy érezte, menten megáll a szívverése. Majd olyan harag fogta el, hogy a ládikót, anélkül, hogy kinyitotta volna, kihajította az ablakon. Szerencséjére. A pókok és skorpiók a kertbe potyogtak, és ott csúsztak-másztak egymás hegyén-hátán. Ámult a fehér varjú. Sehogy sem fért a fejébe, hogyan küldhetett az esőkirály ilyen szörnyű állatokat a szeretetre méltó hercegkisasszonynak.
A gonosz Naziman pedig örült. Most már biztos az övé lesz Jázminvirág.

De Kembang Melatinak elment a kedve minden esküvőtől. Keserű csalódás volt számára az a gonosz levél. Zokogva rohant a termein át. Senki sem tudta megvigasztalni. Rávágott a szövőszékre, és abbahagyta a menyasszonyi ruhát.
Ennek a szomorú napnak az estéjén a szép pillangó újra berepült az ablakon és így suttogott:
-Gyönyörű Jázminvirág, miért nem viseled az ékszereket, amelyeket a vőlegényed küldött? – A hercegnő elhessegette a lepkét.
De az esőkirályt nem lehetett ilyen könnyen eltávolítani. Tovább suttogott:
-Szépséges Kembang Melati, holnap megláthatod a vőlegényed. Elvisz téged a palotájába, amely a szivárvány minden színében tükrözi vissza a napsugarakat, és ott találsz majd magadnak csillogó kelméket, csillogóbbakat a holdsugárnál. Jöjj, szép hercegkisasszony, fejezd be a menyasszonyi ruhát.
Amint meghallotta Kembang Melati ezeket a szavakat, vad haragra gerjedt. Behívta szolgálóit, és megparancsolta nekik, űzzék ki ezt az undorító, csúf lepkét, és soha többé ne engedjék az ablakához.

Nem várta volna az esőkirály, hogy ilyen szavakat mondjanak róla, és hogy így bánjanak vele. Most már ő is megdühödött, haragja határtalan lett. Még azon az éjszakán hatalmas árvíz öntötte el az országot. Magával sodort mindent az ár, a palotát is a szépséges Kembang Melatival, Szárinával, a gonosz Nazimannal és az összes többi cseléddel egyetemben.
És a palota átsodródott a vízen. De Rádzsa Bendzsir mozdulatlanul állt a kertjében, látta ugyan a sodródó palotát, benne Jázminvirágot. Ám úgy tett, mintha nem látná. És úgy tett, mintha nem hallaná, amikor Kembang Melati így kiáltott:
-Segíts rajtunk! Nem látod, milyen bajban vagyunk?

Szárina, az öreg szolgálónő kétségbeesetten sikoltozta: - Én vagyok az oka ennek a szerencsétlenségnek. Én változtattam rosszra a jó levelet, és az én fiam, Naziman töltötte meg pókokkal meg skorpiókkal a ládikót, amíg a fehér varjú halat evett.
Megértette végre az esőkirály, mi is történt. Sietve menekítette partra a hercegkisasszonyt, meg a szolgáit a sodródó palotából, és oltalmazva vezette őket a szivárványszínű palotába. Csak akkor habozott, mikor Szárinára került a sor, legszívesebben ott hagyta volna.
De látta Kembang Melati könyörgő szemét.
-Rossz tanácsadó a félelem - mondta az öreg cselédnek –, de mert bevallottad az igazságot, velünk jöhetsz.
-A gonosz Nazimannak azonban nem kegyelmezett. Így ő meg a palota egyre messzebb sodródott tenger felé, talán még ma is ott úszik valahol. A fehér varjút is megbüntette az esőkirály. Fekete madár lett belőle, és beszélni sem tudott többé, csak dadogni:-Kárr, krrr, arrr, karr… - Talán azt mondta: arany.
Ám hiába kereste serényen és szüntelenül, soha nem találta meg az aranyat, ami egykor a ládikóban volt. Rosszabb volt ez neki, mint bármi más. Így büntetett Rádzsa Bendzsir minden gonoszságot.

Aztán vége lett a vízözönnek, ismét szárazra kerül az egész ország. Jázminvirág királykisasszony pedig lakodalmat ült az esőkirállyal, és egész életükben boldogságban éltek egymással, a nagy 5 folyó túlsó partján, a szivárványszínű palotában. Nem volt többé se könny, se vízözön. Csupán akkor vonultak felhők az égbolton, mikor Szárina telve szomorúsággal a fiára gondolt, aki valahol a tengeren hánykódott.
De hogy hol is van ez a szivárványszínű palota, senki halandó nem tudja megmondani. "

Jávai meséből átdolgozta: Herbert Friedrich
Fordította: Ambrus Éva 

2015/10/17 : Czenthe Kata komment
Henna alkotások/ My henna art

Henna alkotások/ My henna art

Henna alkotások/ My henna artfatima_henna_hatra.jpg

Indiai ihletésű motívumvilágomat előszeretettel alkalmazom emberi bőrre, erre tökéletes technika a hennafestés, amely a hennanövényből (latin nevén Lawsonia inermis) készül. A növény zöld levelét megszárítva porrá őrlik, érlelik, majd olajokat és cukrot hozzáadva hennapépet kevernek belőle, amely fóliába töltve rajzolásra alkalmassá válik. Indiai hagyomány szerint az ifjú párnak telefestik a testét hennamotívumokkal, és minél erősebb a lepergő henna színe, annál jobban szereti majd egymást a menyasszony, s a vőlegény.

1_masolata.JPG

ozlem.jpg

2_1.jpg 

4_2.jpg

 

2.JPG

dsc_4372.jpg3.JPG

5.JPG

2_masolata.jpg

img_20150316_001130.jpg

img_20140728_233626_2.jpg

henna_labra.jpg

2015/8/14 : Czenthe Kata komment
A funtineli boszorkány

A funtineli boszorkány

A funtineli boszorkány

nuca_oregen.jpg
"Dán Xavér leült az asszony lábaihoz a kőre. Sóhajtott.

 - A szemináriumban azt tanították, hogy aki jó keresztény, idvezül. Aki jó keresztény: aki görög katolikus, megfizeti rendesen az egyházi adóját, eljár vasárnaponként a templomba, gyón és áldoz. Akit pap temet el, a temetőkerten belül ássák a sírját, és sírja fölött énekel a kántor...
 Az asszony nevetni kezdett, halkan, szinte hang nélkül. A pap lehajtotta a fejét, és egy követ kezdett el rugdosni a lábai alatt. a kő megmozdult, és halk görgéssel legurult a szederbokrok közé.

- Igen, ezen lehet nevetni, tudom. Mi is éreztük, hogy sok minden nincs rendben e körül. De... tudod, az ember mégis beletartozik valami közös... hogy is mondjam, valami olyan közös karámba, aminek a palánkjai régi szokásokból és törvényekből készültek, s melyek, bár nem láthatók, erősebbek, mint minden más karám... talán éppen azért nem láthatók."

(Wass Albert)

 

2015/4/15 : Czenthe Kata komment
Az urszubeli leány

Az urszubeli leány

Az urszubeli leány

"Ne akarj mindenképpen rossz ember lenniNeked ez csak félig sikerülhet, s azt Te is nagyon jól tudod, mert egész életedben mindég csak félig sikerült. Félembernek lenni pedig nehéz érzés. Légy jó ember, s akkor egész is lehetsz." 

(Wass Albert)

feredes.jpg

2015/4/15 : Czenthe Kata komment
Iskolafestés-mesefal

Iskolafestés-mesefal

Iskolafestés-mesefal

Gábor Áron Általános Iskola

gabor_aron.jpgA gyerekek álmodták, megterveztem, és együtt kiviteleztük! Egy fantasztikusan együttműködő csapat részesei lehettünk, köszönöm mindnyájatoknak, és főleg Sarmasági Andreának a képekért és a lehetőségért!

gabor_aron_rozsika.jpgA tanárok is besegítettek
gabor_aron_4.jpg

gabor_aron_2.jpg...és íme kész van!gabor_aron_3.jpg

2015/4/10 : Czenthe Kata komment
Funtineli boszorkány

Funtineli boszorkány

Funtineli boszorkány

Kép (3).jpg
"Boszorkány vagy leány! Ott van a homlokodon a jel, tenyeredben az írás. Te nemcsak tudod a titkokat: te érzed a titkokat leány. Érzed és csinálod, ha nem is tudod, úgy is. Boszorkány vagy, igazi boszorkány, amilyen én akartam lenni. Aki veled alszik, a halállal alszik. Aki megkíván téged, a halált kívánja meg. (...) 
Nem tehetsz róla. Jó vagy és szelíd. Szeretni akarsz, és halált osztogatsz. Nem érzed a gyűlöletet, aminek eszközéül jöttél erre a földre. Terméketlen maradsz, mint a tűzliliom, aminek illata megöli a legyeket. Ha életet hoznál mégis a világra, magad ölnéd meg azt is, és nem tehetnél róla. Borzalmas írás van a tenyereden, leány...és az írások ellen nem tehetünk semmit. Te vagy a bosszú angyala, akinek boszorkány a neve... szép és borzalmas a sorsod, félelmetes és gyönyörűséges... kívánságod parancs a poklok hatalmasai előtt, vágyad beteljesül, mielőtt kimondanád... gyűlöleted vért és tüzet teremt, s csókod nyomán kinyílik a halál... megcsúfolt szüzek bosszúját hordozza a véred... megcsalt leányok átkát váltod valóra...eredj...megérzed a szemek mögött a gondolatot, és meghallod a szavakat, amiket nem mondanak el. Meglátod, ami láthatatlan, meghallod, ami hang nélkül való, s megérzed aminek illata sincs, mert még meg sem született az időben. Eredj! Kérdezni jöttél, és én feleltem. Eredj leány! Valaki vár.
"

 (Wass Albert: A funtineli boszorkány)

2014/10/12 : Czenthe Kata komment
Díszlet

Díszlet

Díszlet


Díszletterv a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes 65 éves jubileumi gálájára. Helyszíne: Hagyományok Háza (2013. november 24.)1.jpg2.jpg3.jpg4_1.jpg5.jpg

2014/10/12 : Czenthe Kata komment
Bábel tornya - ma is épül

Bábel tornya - ma is épül

Bábel tornya - ma is épül

00000000_m_solata_1412521329.jpg_1186x1683

Ez a képem párhuzamot állít a bibliai Bábel tornya, és a folyamatosan épülő világunk között, hiszen minden civilizáció nagyot és maradandót szeretett volna alkotni, a magassággal Istenhez akart közelebb kerülni saját építészeti lehetőségeit maximálisan kihasználva, tanúsítják ezt a ma épülő, rekordokat döntő felhőkarcolók, de mindig, minden esetben figyelmen kívül hagyták, hogy az eget nem lehet, és legfőképp nem szabad elérni, sem fizikai, sem metaforikus értelemben, hiszen mindenki tudja, mi lett a torony építőinek sorsa...

2014/10/05 : Czenthe Kata komment
Materia

Materia

Materia

Anyagok, formák, rendszerek a mindennapi életből – amelyeknek nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget, pedig gyönyörűek –, és az ezek által ihletett mintáktókert.jpgkígyó.jpgacer.jpgkígyó.jpgsmoke.jpgkígyó.jpg
morfológia.jpgkígyó.jpgtollak.jpgkígyó.jpgkavarodás.jpgkígyó.jpgegyiptom.jpgkígyó.jpgbuborék.jpg

2014/9/22 : Czenthe Kata komment
Ha én páva volnék...

Ha én páva volnék...

Ha én páva volnék...

Ha én páva volnék, 
Jó reggel fölkelnék. 
Folyóvízre mennék, 
Folyóvizet innék, 
Szárnyam csattogtatnám, 
Szép tollam hullatnám...páva.jpg

2014/9/22 : Czenthe Kata komment
Bóbita

Bóbita

Bóbita

Bóbita, Bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Béka hadak fuvoláznak,
Sáska hadak hegedülnek.

Bóbita, Bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, ígér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.

Bóbita, Bóbita épít,
Hajnali ködfal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe király fia, lánya.

Bóbita, Bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sűrűjében.
        (Weöres Sándor)Judit 001.jpg

2014/9/18 : Czenthe Kata komment
A Dunánál

A Dunánál

A Dunánál

"A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna...."
                               (József Attila)kozmosz.jpg003 (2).jpg

004 (2).jpg

002 (2).jpg

001.jpg

005 (2).jpg

fa.jpg

kompozíció csíkokkal.jpg

 

falu.jpgkocka.jpg

színminta.jpg

 

kompozíció.jpg

 

virág.jpg

2014/9/15 : Czenthe Kata komment
Magyarország

Magyarország

Magyarország

"Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk
Maradunk itt, vagy egyszer majd továbbmegyünk?
Itt van a város, vagyunk lakói
Maradunk itt, neve is van: Budapest..."
               (Bereményi Géza - Cseh Tamás)budapest.jpg

esztergom.jpgmagyarország.jpg

2014/9/15 : Czenthe Kata komment